Aksjer for nybegynnere

Kom i gang med aksjehandel raskt og enkelt

De beste plattformene for aksjehandel

Etoro

Aksjer for nybegynnere
Bilde hentet fra etoro.com

Nordnet

Aksjer for nybegynnere
Bilde hentet fra nordnet.no
Innholdsfortegnelse

  Aksjer kan virke som noe avansert, og det oppleves kanskje som skummelt eller risikofylt. I vår guide om aksjer for nybegynnere, skal du imidlertid få se at aksjehandel egentlig er ganske enkelt å begynne med!

  Hva er aksjer?

  En aksje er enkelt og greit en eierdel i et selskap. Når du kjøper en aksje, vil du derfor bli deleier i et selskap. Derfor er det også slik at jo flere aksjer du kjøper i et selskap, jo større blir eierandelen din. En som har handlet aksjer kalles gjerne for «aksjonær».

  Det er mulig å kjøpe aksjer i aksjeselskaper, altså selskaper som gjerne inneholder «AS» i navnet. AS står – kanskje ikke så overraskende – for «aksjeselskap». En stor andel av alle bedrifter i Norge er nettopp aksjeselskaper.

  Dersom man kjøper aksjen når den er billig, kan den potensielt øke mye i verdi når selskapet gjør det bra. Andelen din er fortsatt like stor, noe som betyr at du potensielt kan tjene penger. Det kan også gå andre veien – slik at du taper penger.

  Det er børsnoterte aksjer som trolig er mest aktuelt for deg

  Børsnotering er et annet uttrykk man ofte hører om i forbindelse med aksjer. Børsnotering betyr at aksjene til et selskap gjøres tilgjengelige for offentligheten på børsen. Børsen er altså markedsplassen hvor aksjer kan kjøpes/selges.

  På børsen har man mulighet til å fritt kunne handle aksjer som er omsettelige. Selskaper må søke om å børsnoteres, og havner ikke på børsen automatisk.

  Grunnen til at selskaper kan ønske å «gå på børs» kan skyldes kraftig vekst, eller at selskapet har et behov for å ekspandere (gjerne internasjonalt). Selskaper kan også børsnoteres hvis de har behov for videreutvikling, noe som ofte krever penger.

  Når et selskap børsnoteres endres navnet gjerne fra «AS» til «ASA». ASA står for allmennaksjeselskap. Du kan derfor se på et ASA som et offentlig selskap med mange eiere. Et AS, altså et privat selskap, har gjerne kun sine egne grunnleggere som eiere.

  Fordeler og ulemper ved børsnotering 

  I vår guide om aksjer for nybegynnere mener vi det også er relevant å belyse fordeler og ulemper ved børsnotering. 

  Ulempene er at grunnleggerne til selskapet får mindre kontroll over selskapet. Selskapet kan nemlig kjøpes opp av andre, noen ganger mot de opprinnelige grunnleggernes vilje.

  Fordelen er at selskapet kan få økt kapital, altså mer penger, slik at selskapet kan ekspanderes og utvikles. 

  Hva er aksjekurs?

  En aksjekurs kan beskrives som aksjens verdi, altså den prisen man må betale for å kjøpe aksjen. I starten vil selskapet gjennomgå en prosess som kalles «første offentlige tilbud». Dette innebærer at en finansselskap gir en aksjekurs basert på markedsforholdene.

  Etter at dette første offentlige tilbudet er gjort, vil aksjeselskapets kurs øke og synke basert på aksjeetterspørsel. 

  Mange kjøper aksjer når aksjekursen er lav. Hvis selskapet så vokser, vil aksjene øke i verdi. Selger man når aksjekursen er høy, vil man kunne tjene på investeringen sin.

  Derfor bør du sette deg inn i aksjer for nybegynnere

  Mer enn 30 % av alle investeringer som gjøres på børsen gjøres av nybegynnere. Dette betyr at mange av børsens 0,5 millioner investorer er helt ferske innen aksjehandel! Aksjer for nybegynnere er derfor noe stadig flere ønsker å sette seg inn i.

  I vår guide om aksjer for nybegynnere kan du lære deg alt det grunnleggende du trenger å vite om aksjer. Etter å ha lest denne guiden vil du forhåpentligvis sitte igjen med ny kunnskap om aksjehandel.

  Med grunnleggende kunnskap blir det enklere å avgjøre om du skal kjøpe aksjer eller ikke. Du kan også få oversikt over hvilke fallgruver som finnes, og hvordan du tar smarte valg. 

  Dersom du investerer i aksjer uten å vite hva du gjør, kan du potensielt tape penger. Gjør du derimot gjennomtenkte valg, kan fortjenesten bli stor på sikt. 

  Hvorfor investere i aksjer?

  Den største grunnen til at man handler aksjer, er at det kan være en smart og langsiktig form for sparing. Du kan derfor se på aksjer som et alternativ til å ha pengene på sparekonto. Det er hovedsakelig to ulike måter å tjene penger på gjennom aksjer. 

  Den første metoden går ut på å kjøpe aksjene når de koster lite. Da kan du potensielt selge aksjene dyrere etter hvert. Dette kalles økning av kursverdi. En slik prisøkning av aksjen kan oppstå hvis selskapet gjør det bra. 

  Det er også mulig å tjene penger ved å eie aksjene over en lang periode. Da kan man få ut det som kalles utbytte på aksjen. Utbyttet du mottar utgjør da en viss andel av selskapets overskudd. 

  Er sparing i aksjer risikabelt?

  Grunnen til at ikke alle plasserer sparepengene sine i aksjer, er at det er en viss risiko forbundet med aksjesparing. I vår guide om aksjer for nybegynnere ønsker vi derfor å understreke hvor viktig det er å spre (diversifisere) risikoen.

  Dette kan du oppnå ved å ha en større portefølje med aksjer, altså flere aksjer. Det kan derfor lønne seg å investere litt penger i flere aksjer, fremfor mye penger i én aksje. Skulle det gå dårlig med ett av selskapene du har investert i, har du nemlig flere bein å stå på.

  Husk at det også kan være lurt å spre investeringene sine over flere bransjer. Selskaper som tilhører samme bransje vil ofte ha like svingninger. En diversifisert aksjeportefølje er nøkkelen til lavere risiko.

  Sparing i aksjer er som regel mer lønnsomt når det er snakk om langsiktig sparing. Skal du spare i et par måneder bare, er ikke nødvendigvis aksjer for deg. Det å kjøpe og selge aksjer hyppig er gjerne forbundet med høy risiko.

  Aksjer for nybegynnere: Tips til deg som skal handle aksjer 

  Dersom du er ute etter en langsiktig sparingsform som kan gi god avkastning over tid, er sparing i aksjer ofte et godt alternativ.

  Aksjer for nybegynnere trenger ikke å være komplisert, men samtidig er det viktig å ikke ta forhastede beslutninger. La oss se nærmere på våre beste tips til deg som skal handle aksjer for første gang!

  Tips 1: Velg riktige aksjer

  En vanlig nybegynnerfeil er å kjøpe nokså tilfeldige aksjer. Mange har en misoppfattelse om at det alltid lønner seg å investere i aksjer. Det er også mange som finner tips gjennom sosiale forum, og baserer valget av aksjer på andres råd.

  Aksjer for nybegynnere kan føles overveldende, men det er likevel lurt å sette seg inn i selskapet/produktet du skal investere i. Dette kan kreve mye research, men vil som regel lønne seg. Det gjelder naturligvis å finne aksjen som faktisk øker i verdi, og ikke omvendt.

  Dersom du er usikker på hvilke aksjer du bør investere i, kan det være lurt å få hjelp av profesjonelle. Disse kalles gjerne for «forvaltere», og forvalter pengene dine på aksjer. Det kan også være nyttig å se på analyser gjort av eksperter. 

  Tips 2: Ikke forvent raske penger

  Et annet tips for deg som setter deg inn i aksjer for nybegynnere, er å tenke langsiktig. Mange nybegynnere går i den fellen at de tror aksjeinvesteringen gir gevinst på kort tid. Når du sparer i aksjer bør du se for deg en spareperiode på minst fem–seks år.

  Har du kun planer om å investere i aksjer en kortere periode, bør du være forberedt på å tape penger. Kortsiktige investeringer blir av mange omtalt som «gambling» av pengene.

  Tips 3: Kjøp aksjer på riktig tidspunkt

  Når du først begynner med aksjeinvesteringer kan det være fristende å kjøpe aksjer som de ser stiger mye i verdi på kort tid. Mange kaster seg da på aksjene til selskapet, noe som gjør at de stiger ytterligere i verdi.

  En kort periode kan det da virke som at du har gjort en smart investering. Men husk at det ikke er gitt at veksten fortsetter. Fallhøyden øker når du kjøper aksjer «på vei opp». Når kursen faller er det mange som selger, og da kan verdien fort synke dramatisk.

  Se gjerne på kursfall som en god anledning til å kjøpe aksjer til en billig pris. Dette forutsetter selvfølgelig at du har tro på selskapet, og fremtidig vekst.

  Tips 4: Selg når aksjekursen stiger

  I vår guide om aksjer for nybegynnere har vi snakket om at man bør ha is i magen når man investerer i aksjer. Samtidig bør du ikke vente for lenge med å selge aksjene. 

  Noen selger ikke når aksjen har en kraftig kursoppgang en periode, i håp om at den skal stige ytterligere. Skal du faktisk tjene på investeringen din, må du klare å selge aksjen din når kursen er høy. 

  Hvor kan man kjøpe aksjer for nybegynnere?

  Når du skal handle på børsen (en markedsplass for omsetning av aksjer og andre verdipapirer), er det viktig å bruke en gunstig handelsplattform. Det finnes en rekke aksjehandel-plattformer som kan brukes, og noen er bedre enn andre.

  Valg av handelsplattform bør gjøres etter behovene til den enkelte. Du bør blant annet ta hensyn til hva slags objekter du vil investere i, og på hvilket marked. Brukervennlighet og eventuelle kostnader er også viktig å ha i bakhodet.

  Siden du leser denne guiden om aksjer for nybegynnere, har du kanskje ikke handlet aksjer før. Hvor får man egentlig kjøpt aksjer?

  eToro

  Dersom du setter deg inn i aksjer for nybegynnere, er det verdt å sjekke ut eToro. Dette er en veldig populær plattform for handel, og den lar deg kjøpe/selge alt fra kryptovaluta og aksjer til børsnoterte fond (EFT-er).

  En av fordelene ved eToro, er at det er veldig lave kostnader tilknyttet handel. Du kan enkelt kjøpe og selge aksjer via plattformen uten å måtte betale meglerprovisjon (kjent som kurtasje). Dette er noe man må betale hos mange andre plattformer når man handler aksjer.

  eToro er en spesielt god plattform for de som har lyst til å investere i amerikanske aksjer. Det tas ingen kurtasje, og plattformen er selvfølgelig godkjent av Finanstilsynet.

  eToro har designet plattformen sin slik at alle skal kunne investere i aksjer. Plattformen er brukervennlig og koster lite å ta i bruk, noe som gjør investering i aksjer enklere. Aksjer for nybegynnere trenger ikke å være så avansert, nemlig.

  Nordnet

  Nordnet er en annen populær handelsplattform. Gjennom denne plattformen kan du handle både råvarer, aksjer, fond og lignende. Dersom du ønsker å investere i norske aksjer, er Nordnet et supert valg. 

  Også Nordnet er godkjent av det norske Finanstilsynet. Hos Nordnet må man betale kurtasje når man kjøper og selger aksjer, noe man slipper hos eToro. Fordelen med Nordnet er at man får tilgang på litt flere verktøy og muligheter enn hos eToro.

  Det er ellers veldig mange likhetstrekk mellom Nordnet og eToro. Begge plattformene er brukervennlige og tilbyr god kundeservice.

  Aksjer for nybegynnere: Hva er utbytte og avkastning?

  Når du skal sette deg inn i aksjer for nybegynnere er det også greit å kunne litt om vanlige uttrykk som «avkastning» og «utbytte». Utbytte er enkelt og greit den andelen av overskuddet til aksjeselskapet som deles ut til de som eier aksjene.

  Avkastning er det aksjonæren har tjent på aksjeinvesteringen sin. Avkastningen kan bestå av utbytte, men også av økninger i kursverdien.

  Aksjer for nybegynnere kan være en smart sparingsform

  Dersom du ikke har erfaring med aksjehandel fra før, har forhåpentligvis denne guiden vært nyttig for deg. Det finnes mange aksjer for nybegynnere som ønsker å spare langsiktig. Disse kan for eksempel kjøpes via brukervennlige handelsplattformer som eToro og Nordnet.

  En aksje er en eierdel i et selskap, og man kjøper aksjen i håp om at aksjekursen skal stige på sikt. Dette betyr nemlig at verdien på aksjen øker, slik at du kan tjene penger når aksjen selges. Sparingsmetoden er forbundet med en viss risiko, men kan også gi god avkastning.

  Det kan være smart å spre risikoen ved å ha en diversifisert aksjeportefølje. Det betyr at du investerer litt penger i flere aksjer, heller enn å satse alle pengene på ett selskap. Skulle det gå dårlig med ett selskap, har du da flere bein å stå på.

  Besøk eToro, Nordnet eller andre handelsplattformer i dag, og finn aksjer du ønsker å investere i. Lykke til!