Ansvarsfraskrivelse

Aksjerfornybegynnere.no er en nettside som publiserer generelle tips og råd rundt aksjer og investeringer.

Informasjonen på denne siden skal ikke oppfattes som en anbefaling om å kjøpe eller selge aksjer og verdipapirer. Videre tar ikke Aksjerfornybegynnere.no noe ansvar for direkte eller indirekte tap etter bruk av informasjon på våre nettsider.

Vi oppfordrer deg alltid til å gjøre egen research før du starter å kjøpe eller selge aksjer og verdipapirer.